Topic: cấu tạo của bồn cầu

Bồn cầu vệ sinh có cấu tạo và vận hành ra sao

– Bồn cầu vệ sinh đã trở thành thiết bị không thể thiếu trong trong bất kỳ ngôi nhà nào. Vận hành khá hoàn hảo bằng cách sử dụng hệ thống cơ học, không cần động cơ cũng không cần đến điện. Một hệ thống phần lớn không thay đổi gì trong hàng thế kỷ. […]